by NESEHNUTÍ
Podpořte nás

MOUDRÁ MĚSTA

Tvoříme společně města budoucnosti:
v rovnováze s lidmi i s přírodou

Města budoucnosti hledají alternativy, které jim umožní vytvářet zdravé a příjemné prostředí nezatěžující přírodu. K tomu je potřeba odvážných radnic, které přijdou s řešením a zároveň dají prostor lidem, co jsou aktivní, mají zájem o své okolí a chtějí ho měnit. Přinášíme vám inspirativní příklady dobré praxe od osvícených radnic i obyčejných lidí ze zahraničí i z České republiky a přibližujeme procesy, které vedly k úspěšné realizaci.
Lokálnost Pěšky dostupné služby, obchůdky s místním zbožím a farmářskými potravinami z okolí slouží sousedství lépe než nákupní centra za branami měst. Ta zabírají krajinu a zvyšují dopravní zátěž.
Veřejný prostor Kvalitní veřejné prostory nejsou pouze estetickým doplňkem měst, ale místem pro setkávání, sdílení a vzájemné poznávání. Jsou předpokladem živoucích měst. Jak je ve městě vytvořit?
Participace místních Aby ve městech fungovala důvěra místních v rozhodnutí radnice, je potřeba budovat dialog a důvěru. Obyvatelé a obyvatelky znají své město nejlépe a měli by mít možnost spoluzodpovídat za jeho podobu.
Voda ve městě Voda je podmínkou života a pro město je nezbytná. Je klíčové udržet ji ve městě, než ji rychle odvádět. Může se stát prvkem lákajícím k aktivitám ve veřejném prostoru a přitom ochlazovat a zavlažovat město.
Čisté ovzduší Čisté ovzduší je zásadní pro naše zdraví i pro kvalitu života v obci. Každý se může drobnými kroky zasadit o jeho zlepšení, nutná je však i odvaha samospráv komplexně řešit příčiny znečištění.
Udržitelná doprava Růst měst stále více zatěžuje jejich dopravní infrastrukturu. Fungující doprava je přitom stěžejní pro kvalitní život ve městě. Čisté, dostupné a přitažlivé způsoby dopravy již existují.
Skrýt mapu
Podpořte nás v naší snaze o moudřejší města Podpořte nás  
Co se podařilo ve vaší obci? Napište nám
Vzdělávací semináře a poradenství Zjistit víc  
Chcete si stáhnout texty v PDF?? Stáhnout

Projekt podpořilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Nemusí vyjadřovat stanoviska MMR.